Інтуїція, здоровий глузд, логіка для роботи з текстом

Студенти факультету філології та журналістики, вивчаючи в дистанційному режимі лінгвістичні та логічні засади редагування, поділилися своїми міркуваннями про роль інтуїції, здорового глузду та знання логіки в роботі над текстом. Майбутні редактори та філологи переконані, що ці складники – важливі елементи професіограми кожного, хто фахово працює з інформацією.

 

Діана Сірко (студентка-філологиня, Укр-31 група). Думаю, що інтуїція, логічне мислення і, звісно, здоровий глузд дуже важливі загалом у житті кожної людини, а зокрема філолога (у моєму випадку). Оскільки я навчаюся на словесника, то часто доводиться (принаймні намагаюся) гарно і влучно формулювати думку чи то усно, чи то письмово.
Інформацію сприймати набагато краще, коли текст вибудувано за правилом «коротко, влучно і ясно»! Інколи я інтуїтивно розумію, що певне повідомлення (наприклад, цікаві факти про письменника) доречніше подати в робочому зошиті у варіанті тез, коротких висловлювань, а не цілісним текстом, де буде багато «води» і втрачатиметься зацікавленість змістом повідомлення. А здоровий глузд, на мою думку, потрібен і філологові, і редакторові, і загалом будь-якій людині.

 

 

Катерина Миронець (студентка-журналістка, ВС-26 група). Безумовно, здоровий глузд та знання логіки – найголовніші в роботі будь-якого редактора якості. Вони допомагають професіоналові виконувати свою роботу на відмінно, а отже, дають змогу читачам доступно, легко (а головне – правильно!) сприймати інформацію. Результат, тобто те, що отримає читач, залежить лише від редактора та його праці над текстом. Часто саме через незнання логіки та відсутність інтуїції в редактора трапляються проблеми з розумінням змісту публікацій. Виникає багато помилок, що заважають адекватно осягнути й оцінити написане. Людина сприймає не тільки зміст повідомлення, але й його грамотність, логічність. Саме тому інтуїція, логіка та здоровий глузд надзвичайно важливі в роботі й автора, й редактора, адже це можливість вдосконалювати не тільки себе, а й суспільство.

 

Тетяна Васянович (студентка-філологиня, Укр-31 група). Робота редактора нелегка. Його кінцева мета – полегшення сприйняття тексту, максимальне донесення до споживачів авторського задуму, отримання бажаного соціального ефекту. Ця професія вимагає від людини серйозної підготовки. Потрібні не лише вміння ставити чіткі завдання, самостійність, гнучкість мислення, комунікативні здібності та емоційна врівноваженість, а й хороша інтуїція, здоровий глузд та знання логіки. Якщо такі ділові якості добре розвинені в редактора, то з такою особистістю авторові легше співпрацювати, знаходити спільні рішення тощо. Наприклад, якщо в тексті закладено якісь логічні суперечності, то редактор повинен вказати авторові на помилку, логічно обґрунтувати й аргументувати свою думку. Для цього потрібно знати основи логіки. Логічно побудований текст демонструє читачам приклад бездоганного мислення. У творчому процесі (редагування тексту є саме таким) велика роль інтуїції. Здатність несвідомо, чуттям уловлювати істину, передбачати, спираючись на здоровий глузд, а також власний досвід та знання допоможуть редакторові в його непростій праці.

 

Ольга Возняк (студентка-журналістка, ВС-26 група). Інтуїція, здоровий глузд і логіка… Усі ми давно знайомі з цими поняттями. Подекуди навіть не задумуємося, як часто використовуємо їх, бо вони – наші природні інструменти.
Однак буває таке, що інтуїція на іспиті нас підводить, здоровий глузд за келихом вина втрачає свою здатність, а логіки жіночої (як кажуть хлопці) взагалі не існує. Якщо в повсякденному житті ми можемо припускатися помилок (психологи їх вважають неоціненним даром, до речі), то в роботі редактора таке не пробачають. Усе повинне відповідати вимогам точності, зрозумілості, чіткості!
Логіка особливо важлива для редактора. Для нас вона не тільки природний інструмент, як зазначено вище, але й справжня зброя! Ми маємо не лише вказати на помилку, а й добре аргументувати авторові потребу зробити виправлення (лише здоровий глузд і хороша інтуїція тут не допоможуть). «Що таке логіка, як не мистецтво доводити?» – влучно сказав Жан Піаже!
Окрім того, логічних помилок, зокрема в журналістських текстах, трапляється чимало. А як із ними дати ради, якщо не мати уявлення про логічні засади редагування? Ніяк! Не можна спиратися лише на вроджений потенціал. Тому читаймо, навчаймося та вдосконалюймо навички логічного мислення, товариство!

 

Марія Корх (студентка-філологиня, Укр-31 група). Інтуїція, здоровий глузд та знання логіки, як на мене, важливі під час будь-якої роботи. Що вже говорити про роботу редактора, де й кроку не ступиш без цих трьох складників!
Інтуїція. Стів Джобс писав, що інтуїція – дуже потужна штука, потужніша навіть за інтелект. Редакторам вона точно стане в пригоді. Коли не знаєш або не пам’ятаєш, який розділовий знак поставити, тихий голос зсередини шепоче: «Постав тут крапку і йди поспи, ти ж уже й так два речення написав…» Але не варто сліпо йти за тим, що підказує інтуїція, адже вона може підвести.
Здоровий глузд. Він вимагає, щоб ми були розважливими, тверезо оцінювали речі. Під час редагування тексту потрібно про цю якість пам’ятати.
Логіка. Вона тісно пов’язана зі здоровим глуздом. Важливо вміти відокремлювати правильні міркування від неправильних.
У комплексі ці складники обов’язково дадуть чудовий результат у роботі редактора.

 

Світлана Бортнік (студентка-журналістка, 26-ВС група). Вивчення логіки корисне всім, хто взагалі займається розумовою діяльністю. Кожна людина використовує закони правильного мислення в повсякденному житті, навіть не вивчаючи курсу логіки. Але для редактора-професіонала недостатньо буденних знань – для нього логіка стає досконалим інструментом, який необхідно правильно використовувати.
Готуючи матеріал для оприлюднення, редактор відповідає за якість поданої інформації. Логічні помилки можуть мати різні наслідки залежно від того, де їх допущено. Окрім іншого, оцінка логічних параметрів тексту – це один із найважливіших аспектів редагування. Текст, який представляє автор, може бути цікавим та відповідати вимогам щодо точності фактичного матеріалу, але якщо міркування автора нелогічні або суперечать одне одному, то основну мету повідомлення не буде досягнуто.
Удосконалювати текст із погляду логіки, мовної організації редакторові допомагає розвинена інтуїція. Вона дозволяє зосереджувати увагу саме на тих частинах тексту, де допущено неточності.
Необхідно вміти чітко аргументувати свою думку, якщо редактор в авторському тексті зауважив логічні помили.
Володіти логічними прийомами аналізу тексту – це не просто дотримуватися законів і правил формальної логіки, але й творчо мислити. Адже редактор повинен не лише виправити неточності, але й зробити це коректно, не руйнуючи структуру та цілісність тексту.

 

Анна Михайленко (студентка-філологиня, Укр-31 група). Інтуїція, здоровий глузд і логіка важливі в будь-якій роботі. Може здатися, що людям, які працюють у сфері мови та літератури, не обов’язково дотримуватися законів логіки, адже текст може бути фантазією автора. Це не так! Незважаючи на те, що твір – це художній вимисел, автор зобов’язаний подати історію так, щоб у читача не виникало дисонансу між характерами героїв і, скажімо, їхньою поведінкою, мовленням, світоглядом. Навіть твори, написані в жанрі фантастики, потребують логіки, адже вигаданий автором світ повинен бути цілісним.
Що й казати про публіцистичні і наукові тексти. Тут автор повинен мати добрі знання, використовувати перевірені дані, чітко доносити до читачів свою думку. Аудиторія, якій адресовано такі тексти, освічена, вона просто не повірить у відверто абсурдні факти. Потрібно зважувати кожне припущення, тому що через невдало сказане слово можна втратити репутацію в журналістиці чи науці.
Редактор – це другий автор тексту. Він повинен зауважувати всі недоліки, неточності і суперечності та виправляти їх. Текст має потрапляти до людей уже вичитаним і перевіреним, отже, досконалим. Неприємно й нецікаво читати повідомлення, у якому подано помилкові дані, а думку висловлено сумбурно і незрозуміло.
Отже, люди, які працюють із текстами, повинні поважати своїх читачів і дбати, щоб інформація, яку вони подають, була якісною і не суперечила здоровому глузду.

 

 

Варвара Дундюк (студентка-журналістка, ВС-26 група). Робота редактора – нелегка праця. Потрібні роки досвіду, щоб стати професіоналом. Проте кожен редактор виконає свою роботу відмінно, якщо буде керуватися здоровим глуздом, логікою та хорошою інтуїцією. Ці три важливі чинники допомагають скомпонувати легкий та змістовний текст, що легко сприймається читачами.
Трапляються випадки, де через відсутність логіки, здорового глузду або ж інтуїції текст втрачає інформативність, а читач не може оцінити прочитане повідомлення. Це все призводить до інформаційного хаосу. Саме тому хороша інтуїція, здоровий глузд та знання логіки дуже важливі в роботі редактора.

 

Підготував старший викладач Андрій Яворський

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *